התקנת גריל בנוי איכותי מאיטליה: דגם סנט טרופז, ברעננה