וידאו מחברת "הידרופול Hydropool" יצרנית בריכות זרמים המתנקות בעצמן!

הבריכה המושלמת לשחות ולעשות כושר – בריכות זרמים מושלמות לשימוש

בריכת זרמים מושלמת לכושר ולשחייה!

סרטון מחברת Hydropool Swimspa יצרני בריכות זרמים המתנקות מעצמן Self-Cleaning Swimspa.

חברת "הידרופול Hydropool" מתחייבת ל"תמיד ירוק" כך שמאפשר ללקוחות שלנו להתרווח וליהנות מחוויה נפלאה של בריכת זרמים אשר תורמות גם לחייהם וגם לסביבה במשך שנים רבות.

בריכות הזרמים הניטרליים הראשונים בעולם מבחינת פליטות פחמן:
חברת "הידרופול Hydropool" מחויבת להקטין למינימום ולנטרל את פליטות הפחמן מתהליכי הייצור שלה. יוזמות הייצור הרזה שלנו מפחיתות באופן קבוע את עקבות הפחמן שלנו. תוכנית יוזמת נטיעת העצים שלנו מבטיחה את תמיכתנו בפרויקטים שלאיכות סביבה, המנטרלים את פליטות הפחמן בתהליכי הייצור שלנו.

החברה, יצרנית בריכות הזרמים הראשונה בעולם המאושרת על ידי CEC:
חברת "הידרופול Hydropool" מחויבת להימצא בחזית פיתוח הטכנולוגיות היעילות מבחינת אנרגיה. המערכות הייחודיות שלנו המתנקות מעצמן, ומערכות המיגון התרמי HydroWise מאפשרות לנו לעמוד בתקני ניצול אנרגיה, המחמירים ביותר של הוועדה לאנרגיה של קליפורניה (C.E.C).

הדפסה אחראית כלפי הסביבה: חברת "הידרופול Hydropool" מחויבת לתמוך ביערות המנוהלים באופן אחראי כדי להגן על בתי הגידול של חיות בר, להבטיח מים נקיים ולשמור על בריאות היערות לדורות הבאים. לכן, כל הפוסטרים והעלונים המיוצרים על ידינו מודפסים על ידי חברות המאושרות על ידי המועצה לניהול יערות העולם (FSC), על גבי נייר המאושר על ידי FCS.

הפחתה, שימוש חוזר, מחזור:
חברת "הידרופול Hydropool" מחויבת להפחית את הפסולת הנשלחת לאתרי הטמנת פסולת. בנוסף ליוזמות הייצור הרזה המפחיתות ו/או עושות שימוש חוזר בחומרי פסולת, אנו מעורבים גם בתוכנית מיחזור ברחבי החברה כולה. גם המעטפות של בריכת השחייה שלנו ניתנים למיחזור.