התקנת טרמפולינה 3.66 מטר, באחיטוב

אי אפשר להתאפק!

ההתקנה הושלמה, הטרמפולינה בחצר מוכנה לשימוש
חייבים להכנס להנות ולקפץ