התקנת טרמפולינה 3.66 מטר, במדרשת בן גוריון

ידוע לכל שקפיצה בטרמפולינה מהנה

טובה להפסקה בין השיעורי בית, לימודים, חברים,
יציאה מהמסכים לחצר, לשמש ולאור הטבע.