התקנת טרמפולינה 4.60 מטר, בקיבוץ נגבה

בכל שעה ביום

מתאים ואפשר להשתמש בטרמפולינה הבטיחותית והאיכותית שלנו