היחידים בעולם!

ניקוי עצמי של בריכות הזרמים "הידרופול"

בריכת הזרמים של הידרופול, היא המערכת היחידה בעולם עם מערכת ניקוי עצמי של הבריכה, מסננת 100% מהמים בזמן קצר של רק 45 דקות.